Bilgilendirme Tablosu Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2019

Bilgilendirme Tablosu


ANKARA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ BİLGİLENDİRME TABLOSU

    


Sıra No

                   Hizmetin Adı

                                   İstenilen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin En Geç Sunulma Süresi

 

 1

Poliklinik muayenesi

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, adres ve telefon bilgileri beyanı, ücretli hastalar için vezne makbuzu, yurtdışından sigortalı hastalarda yurtdışı sigorta belgesi

1 saat

 
2

Hekim seçme hakkının kullandırılması

Randevu istenilen günde sıra bulunması durumunda hekim ismi bildirilmesi

45 dakika

 

3

BT(Tomografi çekilmesi)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

10 iş  günü

 

4

Ultrason Çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3 iş  günü

 

5

Kemik Dansitometrisi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Aynı gün

 

6

Mamografi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), var ise eski mamografi ve ultrason sonuçları

3 iş günü

 

7

EKO çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Aynı gün

 

8

EEG çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 iş günü

 

 9

EMG çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

20 iş günü

 

10

Muhtelif röntgen çekilmesi

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Aynı gün

 

11

Laboratuar tetkikleri(Biyokimya Testleri)

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

Ertesi  gün

 

12

Laboratuar tetkikleri(Mikrobiyoloji Testleri

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3  iş günü

 

13

Patoloji tetkikleri

Poliklinik muayenesi veya ameliyat sonrası numune alınması ve hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi

3 iş günü,Doku örnekleri için 15 iş günü.

 

14

Psikolojik Testler

Psikiyatri poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), tetkik numunesi

MMPI – SCR 90 4 saat

 
15

Sürücü olur raporunun düzenlenmesi

T:C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), ücretli poliklinik muayenesi başvurusu ve yazılı talebi

1 Hafta

 
16

İşe giriş, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi

Talep dilekçesi, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

1 hafta

 
17

İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi

İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, çekilen röntgen filmleri

Aynı gün

18

Malzeme raporları  ve durum bildirir raporlarının düzenlenmesi

Yapılan tüm  tetkik ve tahliller

Aynı gün

 

19

Ağır işler,evlat edinme,huzurevinde kalmak için ,yurtdışı seyahat ve TFF hakemler için sağlık raporu düzenlenmesi

Talep dilekçesi, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik belgesi,

 

 1 Hafta

20

Portör muayene raporu

T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik belgesi,yapılan tahlil ve tetkikler

1 Hafta

 

21

Diş teknisyenleri için ağır ve tehlikeli işler raporu

T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik belgesi,yapılan tahlil ve tetkikler

 

 

22

Hasta Hakları Birimine başvurusunun kabulü ve cevaplanması

Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu

Sözlü Başvuru:15 dakika
Yazılı başvuru:15 iş günü

 

23

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi

Elden takipli ibareli savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

1 iş günü

 

24

Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) 

15 iş günü

 

25

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru

 

15 iş günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri


İkinci Müracaat Yeri

AdıSoyadı       

:    

Dr.Mehmet SAĞLAM

Adı Soyad

:

Uzm. Dr. Mevlüt KARATAŞ

Ünvan

:

Başhekim Yardımcısı

Ünvan

:

Başhekim

Adres

:

Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi

Adres

:

Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi

Tel

:

580 83 95(1113-1110)

Tel

:

580 83 95(1113- 1110)

Faks

:

580 84 04

Faks

:

580 84 04

E-posta

:

 

E-posta

:

NOT :Hizmetlerin sunum süreleri olarak; O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre; her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.

Paylaş