Akılcı Laboratuvar Kullanımı Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019

Akılcı Laboratuvar Kullanımı


Ek-1. Tıbbi Biyokimya Grubu Akılcı Test İstemi Listesi

No

SUT Kodu

Testin Adı

Test İstem Süresi (Gün)

 

 

 

 

 

 

1

901.940

Kan üre azotu (BUN)

1

 

 

 

 

 

 

2

902.210

Kreatinin

1

 

 

 

 

 

 

3

900.900

CRP, türbidimetrik

2

 

 

 

 

 

 

4

900.901

CRP, nefelometrik

2

 

 

 

 

 

 

5

901.750

İdrar tetkiki (Strip ile)

2

 

 

 

 

 

 

6

901.730

İdrar mikroskobisi

2

 

 

 

 

 

 

7

901.770

İdrar tetkiki (Tam otomatik tarama amaçlı)

2

 

 

 

 

 

 

8

901.780

İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve

2

 

mikroskopisi)

 

 

 

 

 

9

904.120

Ürik asid

3

 

10

900.950

Çinko

7

 

 

 

 

 

 

11

905.260

Protein C

7

 

 

 

 

 

 

12

905.280

Protein S

7

 

 

 

 

 

 

13

900.590

Bakır

7

 

 

 

 

 

 

14

901.160

Estradiol

13

 

 

 

 

 

 

15

901.280

FSH

13

 

 

 

 

 

 

16

901.580

HDL kolesterol

13

 

 

 

 

 

 

17

902.110

Kolesterol

13

 

 

 

 

 

 

18

902.410

Lüteinleştiren hormon (LH)

13

 

 

 

 

 

 

19

903.210

Prolaktin

13

 

 

 

 

 

 

20

903.470

Serbest T3

13

 

 

 

 

 

 

21

903.480

Serbest T4

13

 

 

 

 

 

 

22

904.030

TSH

13

 

 

 

 

 

 

23

903.930

Total testesteron

13

 

 

 

 

 

 

25

903.990

Trigliserid

13

 

 

 

 

 

 

24

901.020

Demir

14

 

 

 

 

 

 

25

901.220

Ferritin

28

 

 

 

 

 

 

26

900.250

Alfa- feto protein (AFP)

28

 

 

 

 

 

 

27

900.810

CA-125

28

 

 

 

 

 

 

28

907.620

IgA (Nefelometrik )

28

 

 

 

 

 

 

29

907.621

IgA (Türbidimetrik)

28

 

 

 

 

 

 

30

907.630

IgG (Nefelometrik )

28

 

 

 

 

 

 

31

907.631

IgG (Türbidimetrik)

28

 

32

907.640

IgM (Nefelometrik)

28

 

 

 

 

 

 

33

907.641

IgM (Türbidimetrik)

28

 

 

 

 

 

 

34

903.890

Total IgE

28

 

 

 

 

 

 

35

900.820

CA-15-3

28

 

 

 

 

 

 

36

900.830

CA-19-9

28

 

 

 

 

 

 

37

903.330

Renin

28

 

 

 

 

 

 

38

900.230

Aldosteron

28

 

 

 

 

 

 

39

900.740

Büyüme Hormonu

28

 

 

 

 

 

 

40

903.250

Protein elektroforezi (Serum ve vücut sıvıları)

28

 

 

 

 

 

 

41

902.030

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

28

 

42

902.980

Parathormon (PTH)

28

 

 

 

 

43

903.180

Progesteron

28

 

 

 

 

44

903.220

Prostat spesifik antijen (PSA)

28

 

 

 

 

45

903.380

Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)

30

 

 

 

 

46

903.381

Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)

30

 

 

 

 

47

901.680

Homosistein

30

 

 

 

 

48

903.540

Serum ACE düzeyi

30

 

 

 

 

49

902.340

Lipoprotein (a)

42

 

 

 

 

50

901.460

Glikozile hemoglobin (Hb A1C)

60

 

 

 

 

51

900.130

25-Hidroksi Vitamin D

90

 

 

 

 

52

904.150

Vitamin B12

365

 

 

 

 

53

902.290

LDL kolesterol

365

 

 

 

 

54

901.240

Folat

365

 

 

 

 

55

902.280

LDH izoenzimleri (Elektroforez)

365

 

 

 

 

Paylaş