Hastanemiz Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020

Hastanemiz


KALİTE POLİTİKAMIZ

Uluslararası Sağlık Kalite Standartlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğini gözeterek Mesleki ve Çevre Sağlığını ön planda tutarak kaliteli, etkin, güvenilir, sağlık hizmetini yasal mevzuatlar doğrultusunda sürekli ve geliştirerek sunmaktır.


 

VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlara uygun kaliteli, verimli, etkin ve güvenilir hizmet sunan sağlık sektöründe öncü hastane olmaktır.MİSYONUMUZ

Mesleki ve çevresel hastalıkların önlenmesi ve tedavileri konusunda insan ve hasta hakları çerçevesinde Uluslararası Sağlıkta Kalite Standartlarını temel alarak dünyadaki değişimin Türkiye’de öncüsü ve referans merkezi olmak, bilimsel çalışmalar ışığında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini etkin, kaliteli, verimli, güvenilir ve güler yüzlü bir anlayışla sunmaktır.DEĞERLERİMİZ

İletişim

• Hizmet alanların deneyimlerine önem vermek, önem sistemlerimize etkin olarak katılmalarını sağlamak,

• Çalışanlarımızla birlikte görüş ve önerileri değerlendirmek,


Güven

• Bilgi ve deneyimlerimizden yaralanarak, sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinde güven duyulan bir sağlık kurumu olmak,

Sorumluluk

• Görev bilinci içinde sorumluluklarımızın farkında olmak,

• Tıbbi etik ve insani değerlere sahip çıkmak,


Duyarlılık

• Topluma ve çevre bilincine karşı bireyler olmak,


Paylaşım

• Biz yaklaşımı ile hareket etmek, iyi ve kötü günde bir arada olmak,


Bütüncül Yaklaşım

• Her koşulda hizmet vermek, her insana eşit koşulda sağlık hizmeti sunmak,


Kalite Yönetimi

• Kaliteyi Bütüncül yaklaşımla yönetmek, kaliteli hizmet sunmak,
• Hataları, geri bildirimleri gelişme ve öğrenme fırsatı olarak görerek, Sürekli iyileştirmeyi benimsemek,

Ekip Anlayışı

Bilgili, eğitimli, paylaşan, katılımcı ve gelişime açık çalışanları ile,
• Ortak hedeflere ulaşmak için,
• Takım ruhu ve özveri ile yürütülen çalışmalar

 

TARİHÇEMİZ

 

Ülkemizde çalışma koşullarını düzenlemeyi hedefleyen ilk yazılı metin 1865’de yayınlanan Dilaver Paşa Nizamnamesidir. Dilaver Paşa Nizamnamesi ile kömür madenlerindeki çalışma koşulları düzenlenmeye çalışılmıştır.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu diğer önemli metinlerden biridir. 1930 yılında yayınlanmıştır ve çalışma hayatına sağlık ve güvenlikle ilgili düzenlemeler getirmiştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, halen halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında önemli bir yaptırım aracı olarak kullanılmaktadır. Anayasamız, Borçlar Kanunu ve İş Kanunları iş hukuku, iş sağlığı, iş güvenliği, sosyal güvenlik alanlarında düzenlemeler içermektedir. Ayrıca iş sağlığı, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili yaptırım gücü ve daha iyi uygulamalar için özendirme işlevi olan Sosyal Sigortalar Kurumu kanunları da gözden kaçmamalıdır.

Sosyal Sigortalar Kurumu 1945 yılında iş kazaları ve meslek hastalığı pirimi toplayarak bu alanda sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamıştır. Bu yıllarda, meslek hastalıkları ile ilgili var olan bilgi eksiği ve kurumun bu alandaki işlevlerini yerine getirirken diğer devlet hastanelerinden yararlanamaması nedeniyle SSK 1949 yılında ilk hastanesini kurmuştur: İstanbul Nişantaşı Meslek Hastalıkları Hastanesi. SSK sigorta kapsamına hastalık, analık gibi sigorta alanlarını da alınca birçok hastane kurmuş ve söz konusu hastane de hizmet hastanesine çevrilmiştir. 1970’li yıllarda Meslek Hastalığı alanında inceleme ve değerlendirme yapmak üzere SSK tarafından görevlendirilen ve birçok gelişmiş ülke örneğini inceleyen hekimler ülkemizde meslek hastalıkları sorununun büyüklüğünü ve “özelleşmiş hastaneler” kurulması gerekliliğini rapor etmişlerdir.

1978 yılında Ankara ve İstanbul illerinde iki meslek hastalıkları hastanesi kurulmuştur. Hastanelere teşhis, ilgili sigorta alanlarında sigortacılık kararları (maluliyet belirleme, sigortalılık işlemlerine hak kazanma kararı) alabilmenin ve tedavinin yanı sıra “kurumu korumak amacıyla” koruyucu sağlık hizmetlerini, gezici sağlık hizmetlerini ve meslek hastalıkları alanında eğitim hizmetlerini yürütme görevleri verilmiştir. Hastanelerin kurulmasıyla saptanan meslek hastalığı sayısında ve çeşitliliğinde artış yaşanmıştır.

Meslek Hastalıkları Hastaneleri, ülkemizde birtakım ilklere imza atmıştır. İlk İş Psikolojisi Laboratuarı, İş Hijyeni Laboratuarı, Toksikoloji Laboratuarı, gelişkin Solunum Fonksiyon Laboratuarı, gezici iş sağlığı laboratuarı olan hastaneler olmuşlardır. Halen bu laboratuarların bir kısmı için devlet hastanelerinde tek olma durumunu sürdürmektedirler.

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, 1978 yılında Ankara SSK Ulus Hastanesi bünyesinde kurulmuştur. Hastane 1979-1985 yılları arasında Ankara Konur Sokakta , 1985-2001 yılları arasında İstanbul Yolunda Çalışma Bakanlığı İSGÜM binası’nda faaliyetini sürdürmüştür. 19.11.2001 tarihinden itibaren Keçiören’de şu an hizmet verdiği binasına taşınmıştır. 14.10.2002 tarihinden itibaren Meslek Hastalıkları Hizmeti yanında, Genel Hastane Hizmetleri vermeye de başlamıştır. Diğer SSK hastaneleriyle birlikte 19.02.2005 tarihinde Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.

11.11.2016 tarihinde hastanemizin ismi Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi olarak değişmiştir.

Paylaş